Courses

Greater Boston

2nd date/time: 

Tue, Dec 08, 2020 6:00pm-9:00pm

3rd date/time: 

Tue, Dec 15, 2020 6:00pm-9:00pm

1st date/time: 

Tue, Dec 01, 2020 6:00pm-9:00pm

Language: 

City Or Town: 

First Time Homebuyer Pre-Purchase Course

Workshop Dates:
Tue, Dec 01, 2020 6:00pm-9:00pm
Tue, Dec 08, 2020 6:00pm-9:00pm
Tue, Dec 15, 2020 6:00pm-9:00pm
Price:
25.00
Language:
Haitian Creole
Address:
1542 Columbus Ave
City Or Town:
Roxbury
Contact:
gluc@urbanedge.org
Gercide Luc
617-989-9351
Tanpri sonje klass sa a se pa nan biwo prensipal Urban Edge la l ap ye. Li se yon klass vityèl nan Zoom Mardi 1er Desanm, Mardi 8e Desanm ak Mardi 15 Desanm 6h00 PM pou 9h00 PM. Pou resevwa sètifika CHAPA ak HUD patisipasyon ou obligatwa nan tout sesyon yo. N ap voye yon imèl ak yon link klass la ak enstriksyon kijan pou ou pran klass la bay tout patisipan ki anrejistre yo. Urban Edge Training provides first-time homebuyers with a thorough understanding of the home purchasing process, including an introduction to the mortgage process, understanding credit standards, conventional lending criteria and preparing for the loan closing. The interactive workshops involve detailed presentations from industry professionals including a home inspector, real estate broker, lending officer, real estate lawyer, home insurance agent, and fair housing specialist. If homebuyers attend 8 hours of class time, they earn a certificate that gives access to specialized mortgage products and other benefits and discounts, including additional training. To register click here:https://urbanedgeboston.force.com/urbanedgecft/NWSHOP__TrainingCenterCPS